Наверх (Ctrl ↑)

Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe: Pamięci Romualda Biskupskiego

Kraków: Collegium Columbinum, 2009. — 530 с.: ил.

ISSN 1895-6076.
ISBN 978-83-7624-048-0.
Redaktor Agnieszka Gronek
(Biblioteka tradycji; Nr 86).
Формат 24×17 см.

Содержание

Стр.
Banach 2009. Banach W. *** [О Ромуалде Бискупском] 15–18
Otkowyczowie 2009. Otkowyczowie W. i M. *** [О Ромуалде Бискупском] 19–22
Szuber 2009. Szuber Ja. Romek – Romuld – Guru (z notatek o Przyjacielu) 23–26
Winnicka 2009. Winnicka K. Bibliografia prac Romualda Biskupskiego 27–30
Biskupski 2009. Biskupski R. Szesnastowieczne ukraińskie ikony Mandylionu ze scenami przedstawiającymi Jego cudowne powstanie 33–68
Deluga 2009. Deluga W. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej – palladium Rzeczypospolitej 69–86
Мельник В. 2009. Мельник В. Спадщина іконопису перемишльського кола як джерело до історії монументального малярства княжої доби: взаємозв'язки монументального та станкового малярства українського Середньовіччя 87–98
Sulikowska-Gąska 2009. Sulikowska-Gąska A. Ikona św. Paraskiewy Tyrnowskiej ze scenami z żywota z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie 99–124
Горда-Цибко 2009. Горда-Цибко О. Ікона Спас на Престолі з церкви Успіння Богородиці на Вовчу в Перемишлі зі збірки Музею Ставропігійського Інституту в колекції Національного Музею у Львові ім. А. Шептицького 125–132
Александрович 2009. Александрович В. Ікона Похвали Богородиці з церкви Різдва Богородиці у Новій Всі 133–142
Гелитович 2009. Гелитович М. Ікони Останньої Чверті XVI ст. „кола майстра ікони Преображення з Яблунева" (Спас у Славі з церкви Святого Миколая у Комарниках та Молиння з церкви Богоявлення Господнього у Буковці) 143–150
Siemaszko 2009. Siemaszko A. Knižka Minejka obrazcov svetych biblioteki supraskiego monasteru i problem użycia „Podlinnika” przez malarzy cerkwi Zwiastowania 151–168
Janocha 2009. ks. Michał Janocha. Kilka uwag o Historii Znalezienia Krzyża Świętego w ikonografii postbizantyńskiej 169–200
Химка 2009. Химка І. Ікона Страшного Суду в Музеї історії релігії у Львові — Проблеми географічного походження і датування 201–214
Kruk 2009. Kruk M. P. Concordia Veteri et Novi Testamenti w ikonie Hodegetrii w otoczeniu proroków w Czarnej k. Uścia Gorlickiego 215–248
Грешлик 2009. Грешлик В. Декотрі відгуки візантійсько-балканських та слов'янських традицій на іконах Східної Словаччини XV–XVIII ст. 249–268
Nowak 2009. Nowak A. Z. Filary wytrwałości, diamenty stateczności, pałace wiary – barokowe rozważania o cnocie stałości w prawosławnej literaturze okolicznościowej (Rzeczpospolita XVII w.) 269–286
Gronek 2009. Gronek A. Ikona Męki Pańskiej ze wsi Kożuchowce. Odczytanie programu, analiza ikonograficzna i stylistyczna, rozpoznanie warsztatowe 287–318
Mojżyn 2009. ks. Norbert Mojży. Rosyjska sztuka ikonowa 2. połowy XVII wieku w ocenie rosyjskiego humanisty Symeona Połockiego 319–334
Tomalska 2009. Tomalska J. Ikona Św. Mikołaja z Kleszczel. Przyczynek do dziejów sztuki w Wielkim Księstwie Litewskim 335–348
Augustyn, Giemza 2009. Augustyn M., Giemza Ja. Kamienna płyta nagrobna Feronii z Dubrawkich Orlickiej na cmentarzu cerkiewnym w Chmielu koło Ustrzyk Dolnych 349–366
Warzecha 2009. Warzecha A. Haft z przedstawieniem Ukrzyżowania w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 367–382
Sygowski 2009. Sygowski P. O kilku ikonach z byłego Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego w Chełmie w zbiorach Muzeum Ławry Kijowsko-Peczerskiej 383–398
Grotowski 2009. Grotowski P. Z rozważań nad „prowincjonalizmem” w malarstwie bizantyńskim. Problem lokalności motywów ikonograficznych 399–426
Zilinko 2009. Zilinko R. Втрачена ікона Різдва Богородиці з Вижлова авторства Івана Рутковича 427–434
Косів 2009. Косів Р. Плащаниці у церковній традиції: символіка, походження та іконографія 435–462
Сидор 2009. Сидор О. Почаївська графіка XVIII — початку XIX століть 463–492
Szanter 2009. Szanter Z. Projekt naukowo-wydawniczy „Z przeszłości łemkowszczyzny” 493–498
Naumow 2009. Naumow A. Matka Boska Częstochowska jako nowa zbawczyni Rosji 499–508