Наверх (Ctrl ↑)

Зограф. Часопис за средњовековну уметност. — 2006. — № 31

Београд, 2006.

ISSN 0350-1361.

Содержание

Стр.
Pentcheva 2006. Pentcheva B. V. Painting or Relief: The Ideal Icon in Iconophile Writing in Byzantium 7–14
Gkioles 2006. Gkioles N. The church of Kapnikarea in Athens: Remarks on its history, typology and form 15–27
Кораћ 2006/2. Кораћ В. Свети Ђорђе у Горњем Козјаку. Опажања о архитектури [= Saint-Georges à Gornji Kozjak. Observations sur l’architecture] 29–34
Марковић 2006. Марковић М. Култ светог Вита (Вида) код Срба у средњем веку [= The Cult of St. Vitus Among the Serbs in Medieval Times] 35–50
Суботић 2006. Суботић Г. Трећа жичка повеља [= The Third Chrysobull of Žiča] 51–58
Тодић 2006. Тодић Б. Сопоћани и Градац. Узајамност фунерарних програма две цркве [= Sopoćani and Gradac. About the relation of funerary programmes of the two churches = Сопочаны и Градац. О взаимосвязи погребальных программ двух церквей] 59–77
Effenberger 2006. Effenberger A. Zur Restaurierungstätigkeit des Michael Dukas Glabas Tarchaneiotes im Pammakaristoskloster und zur Erbauungszeit des Parekklesions [= О обновитељској делатности Михаила Дуке Главе Тарханиота у манастиру Богородице Памакаристос и времену градње јужног параклиса] 79–94
Zarras 2006. Zarras N. The Iconographical Cycle of the Eothina Gospel pericopes in Churches from the reign of King Milutin [= Иконографски циклус Васкрсних јеванђеља у црквама из времена владавине краља Милутина] 95–113
Dimitrova 2006. Dimitrova E. The Staging of the Passion Scenes: A Stylistic Essay. Six Paradigms from 14th Century Fresco Painting [= Просторни аранжман сцена из циклуса Страдања Христових. Шест примера из живописа XIV века] 115–124
Габелић 2006. Габелић С. Забелешке из Кучевишта [= Notes from Kučevište] 125–134
Војводић 2006. Војводић Д. О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке [= On the frescoes of the Bela Crkva (White Church) of Karan and the contemporary painting of Raška] 135–152
Цветковски 2006. Цветковски С. Портрети византијских и српских владара у манастиру Трескавцу [= The Portraits of Byzantine and Serbian Rulers in the Monastery of Treskavac] 153–167
Радовановић 2006. Радовановић Ј. Плаштаница скопског митрополита Јована у ризници манастира Хиландара [= Epitaphion of the Skopje Metropolitan Jovan in the treasury of the Hilandar monastery] 169–185
Sissiou 2006. Sissiou I. Two unpublished icons of the Kastoria school [= Две иконе костурске школе = Две иконы Касторийской школы] 187–193
Смирнова 2006/2. Смирнова Э. С. Новшества в русской иконографии конца XIV – начала XV века. Общевизантийские процессы и их локальные варианты 195–201
Kyriakoudis 2006. Kyriakoudis E. The scene of the martyrdom of Saint Demetrios in post-Byzantine art [= Представа мученичке смрти светог Димитрија у поствизантијској уметности] 203–213
Брајовић 2006. Брајовић С. Белинијева Богородица са Христом дететом у Доброти [= Bellini’s Mother of God with Infant Christ in Dobrota] 215–218
Миљковић 2006. Миљковић Б. Повест о чудотворним иконама манастира Хиландара [= The History about the miraculous icons of the Hilandar monastery] 219–228